Kasko Değer Listesi

Kasko Değer Listesi

 

Aracınızın kasko değeri hakkında bilginiz var mı? Araç kasko değer listesi; aracınızın modeli, model (üretim) yılı ve markasına bağlı olarak değerinin yer aldığı listedir. Bu liste Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayınlanır. Sigorta şirketleri aracınız için kasko teklifi sunarken bu listeyi göz önünde bulundururlar ve referans kabul ederler. Aracınız 15 yaşın üstünde ise kasko bedelinizi seçeceğiniz sigorta şirketi ile tespit edebilirsiniz. Çünkü kasko değer listesi, 15 yaşına kadar olan araçlar için yapılmaktadır. Aracınızın kasko sigortası hesaplaması için elde edeceğiniz değer baz alınacaktır. Aşağıdaki hesaplama modülünden aracınıza dair bilgileri seçerek kasko değerini hemen sorgulayabilirsiniz. Aracınızın kasko değerini hesapladıktan sonra aşağıda belirecek olan kutuya tıklayarak size en uygun kasko teklifini alabilirsiniz. Doğru değerin tespiti için bilgileri doğru girmeniz önemlidir.

 

Kasko Değeri Nasıl Belirlenir?

 

Aracınızın kasko değerini Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) belirlemektedir. Her ay güncellenen liste; aracınızın modeline, yaşına, kullanım amacına vb. özelliklerine bakılarak hazırlanır. Bu listede 15 yaşına kadar tüm araçlar için araç kasko değeri belirlenir.

Araç kasko bedeli size hazırlanacak kasko poliçesi için temel oluşturur. Size sunulacak kasko teklifi tek başına araç kasko bedelinden oluşmaz. Araç kasko bedeliyle birlikte siz sunalan teklifi etkileyen unsurlar şunlardır:

 

Araç Sahibinin (Ruhsat Sahibinin) Bilgileri: Araç sahibinin yaşı, kaç yıldır ehliyet sahibi olduğu, mesleği, ikamet adresi gibi etkenler kasko poliçesinde sunulan fiyatı etkiler. Örneğin: İstanbul gibi büyük şehirlerde kaza yapma riski daha fazladır. Öğretmen, doktor gibi belli rutinde çalışanlar daha az trafiğe çıkarlar ve bu yüzden kaza riskleri azalır.

 

Kaskonun Size Sunduğu Teminatlar: Bütün kaskolar; aracınızı çarpmanız, aracınıza çarpılması, aracınızın yanması, aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi durumunda doğacak zararları teminat altına alırlar. Bu teminatlar standarttır. Bunun dışında poliçeye ekleyeceğiniz her ek teminat için poliçe bedeliniz artış gösterecektir. Örneğin; terör olayları, doğal afetler, enflasyon teminatı gibi ek teminatlar kasko bedelinizi değiştirecektir. Ayrıca size sunulan teminatın miktarı da poliçe bedelini etkileyen bir unsurdur. Yedek anahtar için size 500 TL teminat sunulması ile 3000 TL teminat sunulması farklı kasko bedellerinin çıkması anlamına gelir.

 

Kasko İndirimleri: Kasko yaptırdığınız yıl içinde kaskonuzu kullanmazsanız bir sonraki yıl belli oranda kasko indirimi alırsınız. Hasarsızlık indirimi olarak da tanımlanan bu durum kaskonuzu kullanmadığınız her yıl için artan indirim oranları sunar. Bu sayede kasko bedeliniz azalır.

Poliçenizde, oluşacak maddi hasarlı bir kazada masrafın bir kısmını kendiniz karşılamayı kabul ederseniz muafiyet indirimi kazanırsınız.

Aracınızda hırsızlığa karşı alarm ve immobilizer var ise poliçenizde güvenlik indirimi yapılır.

Artık genç sayılmayan kasko sahibine ve ya kasko yaptıracak kişiye yaş indirimi uygulanır.

 

Aracınızın Durumu: Aracınızın modeli, yaşı, kullanım amacı gibi etkenler de kasko bedelinizi etkiler. Aracınız yaşlandıkça kasko bedeli de artar.

Araç kasko bedeli ve yukarıda belirttiğimiz etkenler yaptıracağınız kaskonun bedelini belirler. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli unsur fiyattan önce size sunulan hizmettir. Çünkü kasko zor anınızda size lazım olan bir sigortadır.

 

Kasko Değer Listesi Hesaplama

 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) 1987 yılından beri tüm motorlu taşıtların kasko değer listesi oluşturur ve bu liste aylık olarak Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yayınlanır. Bu liste oluşturulurken belli kriterler esas alınır.

 

Aracınızın Markası, Yılı ve Modeli: Aracınızın, markası, hangi yılda üretildiği, model olarak teknik özellikleri kasko değer listesini hazırlanırken göz önünde tutulan en önemli etkendir. Örneğin X markasının 2013-Y modeli ile aynı markanın 2013-S modeli teknik donanım olarak farklı olduğu için araç kasko değeri de farkı olur.

 

Aracınızın Kullanım Amacı: Aracınızın kullanım amacı da araç kasko bedelini etkileyen diğer faktördür. Ticari, bireysel, tarım gibi farklı kullanım amaçları her ay değişen listede aracınızın kasko bedelini etkiler. Hatta aynı aracın bireysel ruhsatlısı ile ticari ruhsatlısı arasında bile fark oluşur.

 

15 yaşından büyük arabalar için kasko değeri belirlenmez.

Aracınızın kasko değer listesinde belirtilen bedeli, kasko poliçesi hazırlarken temel oluşturur azalır.

KAPAT
Sigorta Cini’nin yukarıda belirtmiş olduğum bilgiler ile iletişim ve gizlilik koşulları çerçevesinde benimle iletişime geçebileceğini kabul ve beyan ediyorum.
Ticari İletişim ve Gizlilik Bu bilgilendirme Sigorta Cini (Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.)’nin ticari iletişim ve gizlilik politikasını içerir. Sitemiz herhangi bir kişisel veri girilmeden de ziyaret edilebilir ve incelenebilir. Ancak 5651 sayılı Kanun gereğince site trafik bilgileri kayıt altında tutulmaktadır. Sitemize kişisel verilerinizi girmeniz halinde, Sigorta Cini kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesini birinci önceliği addeder. Bu sebeple gizlilik politikamız gereği paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, bu bilgilendirmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ad-soyad, TC kimlik numarası, e-posta adresi ve cep telefonu bilgilerinizle birlikte plaka, il, ilçe, ASBİS no, Ruhsat no, araç modeli, model yılı, markası, motor numarası, şasi numarası bilgileriniz; sizlere en uygun reklamlar, sigorta ürünlerine dair genel ve özel kampanyalar, avantajlar, sigorta ürün ve hizmet tanıtımları, müşteri memnuniyeti uygulamaları, pazar araştırmaları ve sigorta aracılığına dair hizmetlerin ihtiyaca göre tasarlanması amacıyla Sigorta Cini tarafından bilgi vermek ve bunları sunmak dahil olmak üzere sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek amacıyla kullanılacaktır. Ad-soyad, TC kimlik numarası, e-posta adresi ve cep telefonu bilgilerinizle birlikte plaka, il, ilçe, ASBİS no, Ruhsat no, araç modeli, model yılı, markası, motor numarası, şasi numarası bilgileriniz, size sigorta ürün ve hizmetlerinin sunumu, bilgilendirme ve pazarlama faaliyetleri yürütebilmek amacıyla call center’lara veya beraber çalıştığımız sigorta şirketlerine iletilebilir. Sizinle iletişime geçtiğimizde sigorta ürünü teklifinde bulunabilmemiz için istenilen sigorta türüne göre başkaca kişisel verilerinizi almamız gerekli olabilir. Bu verileriniz size karşılaştırmalı teklif/ler sunulabilmesi amacıyla ilgili sigorta şirketleri ile paylaşılacaktır. Sigortacini.com.tr web sitemizi ziyaret ederek anlaşmalı sigorta şirketlerinin güncel bilgisini görebilirsiniz. Sigorta Cini aracılığı ile bir sigorta ürünü satın aldığınız takdirde ilgili sigorta ürünü için gerekli olacak kişisel verileriniz haklarınızın tanımlanabilmesi ve sözleşmesel ilişkinin kurulabilmesi amacıyla Sigorta Cini ve ilgili Sigorta Şirketinde kayıt altında tutulacaktır. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ayrıca, T.C. Hazine Müsteşarlığı veya sigortacılık mevzuatı kapsamında yetkili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, sigorta aracılığı faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara iletilebilecektir. Aile üyeniz veya arkadaşınız gibi 3. bir kişinin bilgilerini bize iletiyorsanız sizinle iletişime geçtiğimizde bize bunu bildiriniz ve/veya bizimle iletişime geçmesini sağlayınız İlgili kişi işlenecek kişisel verileri konusunda aydınlatılacak ve hakları konusunda bilgilendirilecektir. Ad-soyad, e-posta adresi ve cep telefonu bilgileriniz, size sigorta ürün ve hizmetlerinin sunumu, pazarlama, kişisel verilerinizin korunması kapsamında aydınlatma ve bilgilendirme ve faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla kişisel verilerinizi gizli tutmakla yükümlü olacak call center’lara iletilebilir. Sigorta Cini’nde yer alan kaydınızı sildirmek istiyor ve/veya sizinle ticari iletişime geçmemizi istemiyorsanız, ayrıca kişisel verilerinize dair her türlü bilgi, talep ve şikayetleriniz için bizlere her zaman (0850) 222 99 96 numaralı telefon veya infogm@sigortacini.com.tr mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Kişisel verilerinize dair haklarınız şunlardır: Kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında; a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan d) ve e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Sigorta Cini / Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Sigorta Cini / Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yetkili mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir. Sitemizde veri güvenliğiniz için güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır. Bununla beraber internetin yapısı gereği bilgiler yetkisiz 3. kişilerce ele geçirilerek alınıp kullanılabilir. Bu tip yetkisiz kişilerin verebileceği zararlardan Sigorta Cini sorumlu değildir.
X